Contact

Schade melden

Schade melden

Het is onze taak om de schade aan uw leaseauto zo snel mogelijk af te handelen. Wanneer u uw schade heeft gemeld, zal Kompier Lease & Rent haar best doen u weer op weg te helpen.
Schade melden kan telefonisch u vind de handleiding in uw berijdersboekje. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Eenzijdige schade

Bij eenzijdige schade kunt u snel uw schade via het online schadeformulier melden.

Schade met tegenpartij

Indien er een tegenpartij betrokken is bij een aanrijding, moet er samen met de tegenpartij een Europees schadeaangifteformulier worden ingevuld. Stuur deze graag zo spoedig mogelijk naar Kompier Lease & Rent ter attentie van de afdeling schade, of gescand via de mail naar info@kompierlease.nl
Indien er sprake is van een tweezijdig ongeval, probeer dan een aantal foto’s te maken van de situatie en van het kenteken van de tegenpartij. Deze foto’s helpen vaak bij het afwikkelen van de schade.

Het schadeformulier graag volledig ingevuld en ondertekend door beide partijen versturen naar:

Kompier Lease & Rent
T.a.v. Afdeling Schade
Parallelweg 36
6922 HR Duiven.  

Download hier het schadeformulier!

Mobiliteitsgarantie
Kompier Lease & Rent zorgt ervoor dat uw leaseauto altijd in optimale conditie verkeert en biedt 24/7 mobiliteitsgarantie.
Persoonlijk contact
Kompier Lease & Rent vraagt actief om uw mening. De lijnen zijn kort en wij spelen adequaat in op uw behoeftes.