Contact

disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Kompier Lease & Rent aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Kompier Lease & Rent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Kompier Lease & Rent behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

 

Intellectueel eigendom

Deze website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en  teksten zijn eigendom van Kompier Lease & Rent. Het is niet  toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kompier Lease & Rent.  Deze toestemming is niet benodigd voor  persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Mobiliteitsgarantie
Kompier Lease & Rent zorgt ervoor dat uw leaseauto altijd in optimale conditie verkeert en biedt 24/7 mobiliteitsgarantie.
Persoonlijk contact
Kompier Lease & Rent vraagt actief om uw mening. De lijnen zijn kort en wij spelen adequaat in op uw behoeftes.